• Vi håller tider

    Vi kommer när vi sagt att vi ska komma. Vi informerar om våra tider. Vi samarbetar för att hålla våra tider.

  • Vi städar efter oss

    Vi håller ordning på vår arbetsplats och arbetsredskap. Vi uppträder proffsigt och respektfullt. Det ska märkas att vi kommer från PLW.

  • Vi håller vad vi lovar

    Vi tar ansvar för kvalitén i vårt arbete. Vi återkopplar alltid. Vi är ärliga och pålitliga.

Slider Shadow
03 april 2013
Skrivet av 

EIO garanti

Omfattning

Garantin gäller för konsumenter som anlitar ett EIO-medlemsföretag. EIO-företaget ska ha utfört reparations-, underhålls- eller nyinstallationsarbeten åt en konsument som äger eller hyr en- eller tvåfamiljshus, fritidshus eller bostadslägenhet.

Detta innebär att:

Medlemsföretag i EIO ska följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) beslut.

Om det uppkommer tvist angående utfört arbete ska konsumenten först vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), som prövar tvisten. Om EIO-företaget därefter skulle vägra att följa ARN:s beslut har konsumenten rätt att söka ersättning ur EIO:s garantifond.

Skyddet gäller om konsumenten gör anmälan till ARN inom nedan angivna tider:

Om reklamationen avser brist eller fel, inom 15 månader räknat från arbetets färdigställande.

Om reklamationen avser debiteringens skälighet, inom tre månader efter erhållen faktura.

Om reklamationen avser försening, inom tre månader efter det att arbetet skulle ha påbörjats eller färdigställts.

Begränsning

EIO-garantin omfattar en ersättning eller åtgärder upp till max ett prisbasbelopp där annan installatör åtgärdar felet.

EIO-garantin gäller ej om företaget har försatts i konkurs.

(Information hämtad från www.eio.se)Mer i denna kategori: « Kvalitet Miljö »

logo

Vår strävan är långsiktiga kundrelationer. Och att alltid ha nöjda kunder. Vi tar ansvar och vi håller vad vi lovat. Kvalitet, förtroende och engagemang står i fokus både för företaget och våra medarbetare.

 

Google+

Erhåll våra nyhetsbrev

Hej och välkommen
Tack för er medverkan

I samverkan utvecklar vi teknik för trygghet i vardagen

Vi håller vad vi lovar - Vi håller tider - Vi städar efter oss