DATA VIA COOKIES

PERSONUPPGIFTSPOLICY
INTEGRITETSPOLICY

HANTERING AV DATA / PERSONUPPGIFTSPOLICY / INTEGRITETSPOLICY

Du bestämmer över din data | Hur vi behandlar dina personuppgifter

Vi bryr oss om dina uppgifter

Din personliga integritet och vår hantering av dina personuppgifter är viktig för oss. Den 25 maj 2018 börjar GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla i Sverige och resten av EU.

För att du ska känna dig trygg med hur vi på PLW behandlar dina uppgifter vill vi berätta för dig vad som gäller. Du behöver inte göra någonting med anledning av den här informationen.

Vi har förtydligat hur vi hanterar dina personuppgifter, exempelvis för att kunna skicka dig avtal, information, och anpassade erbjudanden. Kort sagt, för att ge dig en så bra upplevelse av oss som möjligt.

Nedan presenteras vår personuppgifstpolicy samt vår policy för hantering av data enligt GDPR. Vill ni komma i kontakt med oss gällande våra hantering av data skriv till personuppgifter@plw.se 


Insamling av data via cookies.

Genom att ni besöker vår hemsida med tillhörande undersidor medger ni som besökare att vi insamlar data för bästa upplevelse.

Vi lagrar ej några personuppgifter på vår webbplats som personnummer eller annan känslig information.

För- och efternamn samt adress och e-post kan vara sådan information som lagras i det fall ni som besökare fyller i något av vårt formulär.

Genom att besöka vår hemsida godkänner ni ovan insamling. Genom att surfa på denna webbplats godkänns hantering enligt GDPR.

PLW visar detta vid ert besök mot vår webbplats där ni delges information om detta.

PLW samlar in data för optimerad annonsering. Som besökare kan ni själv välja bort detta om så önskas.

För att ändra inställning gå vidare här (http://www.youronlinechoices.com/se/dina-val)

Ni kan även som besökare alltid välja att surfa i sk. inkognito läge på er webbläsare. Om så görs insamlas ingen data via cookies.


Personuppgiftspolicy.

Från och med den 25:e maj 2018 trädde den nya EU dataskyddslagen (GDPR) i kraft för alla medlemsstater. För att uppfylla kraven för denna lag har vi på PLW uppdaterat vår integritetspolicy. Den innehåller detaljerad information om hur vi använder och skyddar din personliga information samt dina rättigheter i samband med detta. Vi respekterar din integritet och är transparanta och öppna med vilka data vi samlar in samt att vi skyddar datan från att användas på fel sätt.

I PLW,s policy för personuppgifter beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Policyn gäller när du använder appar, webbsidor och tjänster som administreras av PLW. Vi är personuppgiftsansvariga i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.

Vi behandlar personuppgifter som du lämnar till oss genom att fylla i uppgifter, data som automatiskt samlas in under ditt besök eller som samlats in på vår hemsida eller app i samband med en interaktion. Exempel på personuppgifter vi samlar in är ditt namn, kontaktuppgifter till dig så som mobiltelefonnummer, e-postadress, IP-adress eller fysik adress.

PLW registrerar personuppgifter i samband med:

Att i samband med fysiska besök på PLW kan bilder/foton/videos komma att tas och användas på PLW,s webbplatser och appar. Om så är fallet och att du inte vill medverka, hör du själv av dig till PLW om att ta bort eventuell bild.

Köp till en tjänst som erbjuds via de olika plattformar som Företaget erbjuder.

Anmälan till en tjänst som erbjuds via de olika plattformar som Företaget erbjuder.

När du fyller i din e-postadress eller ditt mobiltelefonnummer på webbplatsen.

Om du kontaktar oss via e-post, via telefon, våra webbplatser och social media.

Om du anmäler dig till PLW,s nyhetsbrev eller andra utskick.

Ditt besök på våra webbplatser och app, inklusive men inte begränsat till trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata samt t.ex. den IP-adress, typ av enhet, operativsystem och webbläsartyp som används för besöket.

Insamling av data genom ert samtycke. Genom att du klickar på knappen ”Jag samtycker” kan även heta Skicka in etc. så samtycker du till att de personuppgifter, som ditt namn, telefonnummer och e-postadress mm, du fyller i på olika platser på denna webbplats får användas i marknadsföringssyfte för den tjänst som exponeras i anslutning till där du ombeds fylla i dina personuppgifter. Vi samlar även in din IP-adress, geografisk position och intressen i syfte att kunna bättre anpassa vår marknadsföring till dig.

När du klickar på knappen ”Jag samtycker samt andra benämningar” samtycker du även till att vi från PLW får lägga en så kallad tredjeparts cookies på din dator. Denna cookie kommer att följa dig och ditt surfbeteende i syfte att kunna erbjuda dig marknadsföring som baseras på ditt beteende.

Så här använder vi er information. PLW behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten:

För att fullgöra beställningar av tjänster via en av de plattformar som erbjuds av Företaget;

Möjliggöra god kundservice, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt t.ex. nyhetsbrev;

Uppgifter om beställning av tjänst lagras och analyseras, samt ligger till grund för erbjudanden och rabatter samt marknadsföring av både generell och riktad karaktär;

För att kunna administrera kundprofiler, genomföra analyser samt marknadsundersökningar;

För systemadministration och för att ta fram statistiska data om våra användares beteende och mönster men detta identifierar ingen enskild person utan sker på aggregerad nivå;

För att genom analys av ditt beteende på våra webbplatser och app utveckla, leverera och förbättra våra produkter och tjänster.

Personuppgifter används även vid analys för att utföra segmentering/profilering, för att kunna utveckla riktade erbjudanden och tjänster.

För att skicka dig information och marknadsföring via SMS, e-post, app, push eller andra digitala kontaktvägar såsom t.ex. sociala medier då du har en aktiv kundrelation med oss;

För att kontakta dig via app, SMS, e-post eller post om andra erbjudanden, kampanjer eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig, observera att du när som helst kan tacka nej till denna marknadsföring;

För att kunna ge dig relevanta rekommendationer, erbjudanden och anpassade tjänster baserat på vad andra med liknande beteendemönster har intresserat sig för, vad du har valt för tjänst, tittat på och visat intresse för;

För att hjälpa oss att utveckla vår webbplats och app att vara mer användbara och för att förbättra din användarupplevelse av de plattformar som erbjuds via Företaget genom att kunna anpassa visningen av tjänsterna till den enhet som används;

För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra villkor och policyer;

När du besöker vår hemsida använder sig vi oss av marknadsföringsverktyg från samarbetspartners. PLW ansvarar för insamling av dina personuppgifter och överföringen till våra samarbetspartners. Våra samarbetspartners är själva ansvariga för sin vidare behandling av dina uppgifter.

Vi använder marknadsföringsverktyg för att placera annonser som är relevanta för besökare på vår egna webbplats och på tredjepartswebbplatser.

Nedan hittar du information om vilka partners vi använder oss av, samt information om hur du kan förhindra insamling och behandling av uppgifterna.

Meta Pixel. Vi använder onlinemarknadsföringsverktyget “Meta Pixels and Custom Audiences” från Facebook.

Meta ansvarar för sin behandling av dina personuppgifter som en del av Facebooks ”data usage policy”. Du kan hitta information om Facebook-annonser och Facebook Pixels genom följande länkar: https://www.facebook.com/policy

Opt-out: För att permanent förhindra insamling av användaruppgifter från Facebook, använd följande länk: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Som registrerad Facebook-användare kan du också ställa in vilka typer av annonser som ska visas för dig inom Facebook. För att göra detta, följ länken här: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads.

Google ads. Vi använder onlinemarknadsföringsverktyget “Google Ads & Remarketing” från Google.

De cookies som används i verktyget förlorar vanligtvis sin giltighet efter 30 dagar och är inte avsedda att identifiera dig personligen. Google ger oss enbart statistiska utvärderingar. Google bearbetar dina uppgifter i enlighet med Googles ”data usage policy”. Du kan hitta mer information genom att klicka på följande länk: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy

Opt-out: För att permanent förhindra insamling av användardata erbjuder Google en plugin för webbläsare: http://www.google.com/settings/ads/plugin.

För att inaktivera enbart intressebaserade annonser så kan du blockera användningen av tredjepartscookies eller cookies från domänen “www.googleadservices.com” eller inaktivera intressebaserade annonser genom den här länken: https://www.google.com/settings/ads/

Hur vi sparar data. I och med att du lämnar uppgifter till PLW ger du din tillåtelse till att PLW registrerar och lagrar uppgifter om vilken tjänst du köpt samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Som legal grund för behandling kommer Vi hänvisa till uppfyllande av avtal, rättslig förpliktelse, berättigat intresse eller samtycke. Om PLW använder sig av berättigat intresse som grund, kommer det endast att göras i de syften som angetts ovan. Observera att du närsomhelst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss, för kontaktuppgifter se rubriken Så kontaktar du oss.

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Företaget kommer att lagra dina personuppgifter så länge du är kund hos oss. Viss information kan behållas längre då det krävs så pga andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Dina rättigheter. Du har rätt att få information om de personuppgifter som finns lagrade hos oss om dig. Dessutom kan du, enligt de lagstadgade villkoren, begära korrigering av felaktiga data, begränsning av data eller radering av dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot den behandling som grundar sig på en intresseavvägning.

Vilka rättigheter du har. Rätt till tillgång: Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig själv som PLW behandlar, inklusive ändamålen med behandlingen, de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut, samt en kopia av de personuppgifter som är under behandling. Det kostar inget att få ut denna information och kopia av personuppgifterna. För eventuella ytterligare kopior som du begär får vi ta ut en rimlig avgift för att täcka de administrativa kostnaderna. Observera att om du begär tillgång till dina personuppgifter kan vi komma att begära ytterligare information om dig för att möjliggöra en effektiv hantering av begäran samt för att säkerställa att personuppgifterna lämnas till rätt person. Registerutdraget sänds till din folkbokföringsadress.

Rätt till rättelse: Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade. Du kan även korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

Rätt till radering (“rätten att bli bortglömd”): Du har rätt att få dina personuppgifter raderade utan onödigt dröjsmål om någon av följande förutsättningar gäller:

Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål för vilka de behandlades

Om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar ditt samtycke

Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas för detta ändamål

Om du motsätter dig databehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse

Om personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt

Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

Rätt att göra invändningar: Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter som grundar sig på våra berättigade intressen. I så fall får vi inte längre behandla personuppgifterna såvida vi inte kan påvisa berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Rätt till begränsning av behandlingar: Du har rätt att kräva att vår behandling av dina personuppgifter begränsas om något av följande alternativ är tillämpligt:

Du bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta

Behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och istället begär en begränsning av deras användning

Vi behöver inte längre personuppgifterna för ändamålen med behandlingarna men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk och begär att vi därför inte ska radera dem

Om du har invänt mot behandling av dina personuppgifter kan du begära begränsning av behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida våra berättigade skäl väger tyngre än dina berättigade skäl till att behandlingen upphör

Om behandlingen har begränsats i enlighet med något av alternativen ovan får vi endast, utöver lagring, behandla personuppgifterna med ditt samtycke, eller behandla dem för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter.

Dataportabilitet: Du har rätt att få de personuppgifter som du lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig i de fall behandlingarna grundar sig på ditt samtycke eller på ett avtal där du är part. En annan förutsättning är att överföringen är tekniskt möjlig.

Rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet: Du har rätt att inge klagomål om behandling av dina personuppgifter genom att kontakta tillsynsmyndigheten i ditt hemland. I Sverige är Datainspektionen ansvarig tillsynsmyndighet.

En sak som ligger oss varmt om hjärtat är hälsa och motion.

Om vi mår bra, mår våra uppdrag bra.
Image
SBcert PLW
Image
Image
Image
Image